Koło Łowieckie "ORĘŻ" Koszalin

ORĘŻ KOSZALIN

OGŁOSZENIE

POGOTOWIE

POSTRZAŁKOWE

Gonczytel. 506077063

tel. 608415656


 

WYNAJM SPRZĘTU

Z OPERATOREM

CENA DO UZGODNIENIA

-ładowarka teleskopowa-

- orka-

-koszenie-

-siew-

-rozsiewanie nawozów-

-agregat talerzowy-

tel. 697926046

tel. 608415656

Traktor 2

KSIĘŻYC

CURRENT MOON

Przeprowadzona w latach 1990–91 restrukturyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych w województwie koszalińskim drastycznie wpłynęła na obniżenie bazy żerowej dla zwierząt dziko żyjących. Obszary gmin Polanów i Bobolice posiadały gospodarkę rolną upaństwowioną. W tym miejscu warto przypomnieć (już to wyżej opisano), że na dwa lata przed wejściem w życie nowej ustawy – Prawo Łowieckie podjęliśmy decyzję o wydzierżawieniu dawnego PGR Garbno, wówczas o powierzchni około 500 ha wraz z obiektami gospodarczymi, stwarzając warunki możliwe do realizacji zadań w zakresie gospodarowania zasobami przyrody, dzięki czemu wiele zadań proekologicznych może być realizowanych środkami finansowymi Koła, co w obecnej sytuacji gospodarczej ma szczególne znaczenie.

RomanOd czasu utworzenia naszego Gospodarstwa Rolno - Łowieckiego jego zarządcą jest Kol. Romuald Sobczak, który wiele wysiłku wkłada w utrzymanie właściwego stanu upraw rolnych oraz maszyn i całej infrastruktury. Obecnie specjalizujemy się w produkcji upraw roślin, które są atrakcyjną karmą dla zwierzyny łownej, a przez to odciągamy je od upraw należących do okolicznych rolników i zmniejszamy wysokość wypłacanych kwot za szkody łowieckie. Systematycznie wzbogacamy naszą bazę techniczną i modernizujemy gospodarstwo.

Od 1993 roku w produkcji rolnej pracowała w GRŁ  znaczna liczba mieszkańców wsi Garbno i gminy Polanów. Z sympatią i uznaniem wspominamy naszych byłych pracowników, którzy z właściwą sobie sumiennością wykonywali trudne prace w gospodarce rolnej. Do tej grupy należą Panowie: Alfred Kłos, Bogdan Pawelec, Hieronim Kanikowski. Obecnie stałymi wieloletnimi pracownikami są Panowie: Marian Faber, Jan Nogalski, Ryszard Woźniak oraz od 2009 r. Zenon Siarka.1

1. Informacje zawarte w artykule pochodzą z książki „Historia i przyszłość Koła Łowieckiego „Oręż” w Koszalinie”, która jest dostępna w zakładce do pobrania.