Koło Łowieckie "ORĘŻ" Koszalin

ORĘŻ KOSZALIN

OGŁOSZENIE

POGOTOWIE

POSTRZAŁKOWE

Gonczytel. 506077063

tel. 608415656


 

WYNAJM SPRZĘTU

Z OPERATOREM

CENA DO UZGODNIENIA

-ładowarka teleskopowa-

- orka-

-koszenie-

-siew-

-rozsiewanie nawozów-

-agregat talerzowy-

tel. 697926046

tel. 608415656

Traktor 2

KSIĘŻYC

CURRENT MOON

listopad17

 

Myśliwy dba o etyczny stosunek do zwierzyny. Poszukiwanie rannej zwierzyny myśliwy uważa za moralny obowiązek, a odnalezioną sztukę odstrzeliwuje w sposób humanitarny. Nie wyręcza się naganiaczami przy poszukiwaniu rannych sztuk zwierzyny grubej.

/Etyka łowiecka/

 

Roman 1 DROGI ZACNY EMERYCIE,

KRES TWEJ PRACY PRZYSZEDŁ DO CIĘ.

 

Czas odrzucić wszelkie troski, oto nadszedł czas spokoju.

 

Zrzuć garnitur, zapuść brodę, udaj się po swą nagrodę.

 

Ty, coś przepracował pół wieku bez mała,

 

gdy od trosk posiwiała Ci srebrem głowa cała.

 

Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z Koła.

 

Darz Bór

 MG 0622Na polowaniu zbiorowym:


1) myśliwy zajmuje stanowisko w miejscu wskazanym mu przez rozprowadzającego, przy czym wolno mu przesunąć się nie więcej niż trzy metry w prawo lub w lewo wzdłuż linii myśliwych;
2) w czasie zajmowania stanowisk oraz na stanowisku myśliwy jest obowiązany zachowywać się cicho i spokojnie;
3) po zajęciu stanowiska myśliwy nawiązuje łączność wzrokową z myśliwymi na sąsiednich stanowiskach i w miarę możliwości potwierdza to widocznym ruchem ręki;
4) myśliwy pozostaje na stanowisku aż do sygnału oznajmiającego koniec pędzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;
5) w sytuacji wymagającej niesienia w nagłych wypadkach pomocy innym osobom myśliwy, schodząc ze stanowiska, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym swoich sąsiadów oraz rozładować broń, z zastrzeżeniem pkt 6;
6) zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest dopuszczalne tylko w razie konieczności udzielenia pomocy osobie zaatakowanej przez zwierzynę;
7) myśliwy jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, zapewniające jego dobrą widzialność przez innych uczestników polowania.

/Regulamin polowań/

Poczet Manowo

 

Z okazji dnia Św. Huberta, naszego patrona tradycyjnie 3 listopada w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Manowie odbyła się Msza Święta Hubertowska. W mszy uczestniczyły poczty sztandarowe kół łowieckich z siedzibą w Koszalinie, myśliwi wraz z rodzinami i zaproszeni goście. Po mszy świętej  na uczestników czekał ciepły  poczęstunek zorganizowany na terenie strzelnicy myśliwskiej w Manowie.

 

Hubertus GarbnoCześć Świętemu Hubertowi!
Cześć Myśliwych Patronowi!

 

W sobotni poranek przed polowaniem zbiorowym w Garbnie w starym zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy została odprawiona Msza Św. Hurbertowska, na którą przybyli koledzy myśliwi wraz z rodzinami. Mszę w intencji myśliwych, leśników i rolników  odprawił ks. proboszcz Roman Gałka, a oprawę muzyczną uświetnił Kol. Mieczysław z przyjaciółmi.